แชร์มุมมองในเรื่องสินค้านิยมที่กำลังเป็นที่จับตามองของผู้บริโภค มีผลมากต่อการตัดสินใจซื้อ
RSS icon Email icon
 • การพัฒนาก่อนจะมาเป็นผ้ากันไฟ

  Posted on August 30th, 2016 admin No comments

  3

  ต่างรู้กันมานานแล้วว่ามีการพัฒนา ซึ่งเขาใช้ผ้ากันไฟกันมานมนาน แต่ด้วยราคาที่สูงจึงแทบไม่มีใครให้ความสำคัญกับผ้ากันไฟเท่าที่ควร จึงคิดค้นผ้ากันไฟลาม ซึ่งเคยได้ยินและถูกเล่าให้ฟังถึงแรงบันดาลใจว่า กว่า 25 ปี ที่ได้พยายามผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใช้ผ้ากันไฟ แต่ด้วยความที่ราคาผ้ากันไฟราคาสูง จึงหันมาคิดค้นและพัฒนาผ้ากันไฟลามขึ้น เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการใช้ผ้า เพราะฉะนั้นเมื่อใช้ผ้ากันไฟลามได้ การป้องกันปัญหาไฟไหม้อย่างที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในประเทศไทยจะได้น้อยลง เพราะถูกใช้งานเพิ่มมากขึ้น

  เมื่อมีคนใช้ผ้ากันไฟลามเพิ่มมากขึ้นจึงต่างมีความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้นเช่นกันทั้งความเห็นที่ดีแลความเห็นที่ไม่ชอบหรือไม่อยากใช้งานตัวผ้ากันไฟนี้ แต่นั้นก็ไม่ใช่บทพิสูจน์ที่ถูกต้อง หากเราไม่เคยลองหรือได้สัมผัสกับสิง่นั้นเลยค่ะ

  ลองดูกันก่อนที่จะคิดเปลี่ยนใจหรือตัดสินใจไม่ใช่นี่เองว่าผ้ากันไฟนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคาดคิดถึงเลยก็ว่าได้ค่ะ stico จึงผลิตผ้ากันไฟออกมาอย่างแพร่หลาย