แชร์มุมมองในเรื่องสินค้านิยมที่กำลังเป็นที่จับตามองของผู้บริโภค มีผลมากต่อการตัดสินใจซื้อ
RSS icon Email icon
  • การติดตั้งฝ้าอะคูสติกเพื่อความสวยงามของฝ้าบ้าน

    Posted on May 28th, 2014 admin No comments

    Acoustic-Ceiling-Slide-Caterpillar

    ฝ้าอะคูสติกแผ่นกรุผนังอะคูสติก Cylence รุ่น ZoundBlock เป็นแผ่นอะคูสติกเพื่อป้องกันเสียงแบบแผ่นเเข็งสีเทาหุ้มรอบด้านด้วยวัสดุกันความชื้นและกั้นเสียง ใส่สารไม่อุ้มน้ำ ในเนื้อฉนวนเป็นวัสดุที่มีรูพรุนหรือ Open Cell เมื่อ เสียงวิ่งตกกระทบฉนวน พลังงานเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนซึ่งเกิดจากการเสียดสีของพลังงานเสียงกับรูพรุนของแผ่น Cylence ตราช้าง รุ่น Zoundblock จึงช่วยลดระดับพลังงานของเสียงได้เป็นอย่างดี คุณลักษณะและประโยชน์ในการใช้งานฝ้าอะคูสติก รุ่น ZoundBlock เป็นวัสดุที่ติดตั้งร่วมกับผนังต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกั้นเสียงให้ดีขึ้นฝ้าอะคูสติกโดยอาศัยการลดพลังงานของเสียงที่ผ่านห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง http://www.bfm.co.th/th/armstrong_home.php

    ข้อมูลทางเทคนิคการคำนวณค่าการกั้นเสียงนั้นคือค่า SCT Sound Transmission Class (STC) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงการลดเสียงจากด้านหนึ่งไปยังอักด้านหนึ่งของระบบผนังหรือหลังคามีหน่วยเป็นซึ่งค่า STC ยิ่งมาก แสดงว่าระบบนั้นสามารถกั้นเสียงได้ดียิ่งขึ้น การติดตั้ง แผ่นฝ้าอะคูสติก Cylence ตราช้าง สำหรับผนังกันเสียงรุ่น Zoundblock สามารถติดตั้งร่วมกับระบบผนังตราช้าง สมาร์ทบอร์ด,ผนังยิปซัม,ผนังอิฐมอญ และผนังอื่นๆ เพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอก หรือลดเสียงรบกวนระหว่างห้อง การติดตั้งระหว่างโครงสร้างเคร่าโลหะ สำหรับงานผนังเบา ขั้นตอนการติดตั้งระหว่างโครงเคร่าโลหะ สำหรับงานผนังเบา ตัดฉนวนให้พอดีกับความกว้างของโครงเคร่าโลหะติดตั้งแผ่นยิปซั่มด้านนอกก่อน หลังจากนั้นนำฉนวนที่ตัด ปิดฉนวนยิปซั่มด้านนอก  เป็นฝ้าอะคูสติกเพื่อป้องกันเสียงแบบแผ่นเเข็งสีเท่าหุ้มรอบด้านด้วยวัสดุ กันความชื้นและกั้นเสียง ใส่สารไม่อุ้มน้ำ ในเนื้อฉนวน สามารถติดตั้งร่วมกับระบบผนังยิปซั่ม, ระบบผนังไฟเบอร์ซิเมนต์, ระบบผนังอิฐมวลเบา, ระบบผนังอิฐมอญ และระบบผนังอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันเสียงให้ดียิ่งขึ้น คุณลักษณะและประโยชน์ในการใช้งานฝ้าอะคูสติกเป็นวัสดุที่ติดตั้งร่วมกับผนังต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกั้นเสียง ให้ดีขึ้น โดยอาศัยการลดพลังงานของเสียงที่ผ่านห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง รายการผลิตภัณฑ์