แชร์มุมมองในเรื่องสินค้านิยมที่กำลังเป็นที่จับตามองของผู้บริโภค มีผลมากต่อการตัดสินใจซื้อ
RSS icon Email icon
 • รู้จักคร่าวๆสำหรับฝาท่อ ฝาบ่อแรกเริ่ม

  Posted on September 23rd, 2016 admin No comments

  12

  ในการแสวงหาความแตกต่างจึงมองเห็นช่องว่างทางการตลาดและได้ริเริ่มบุกเบิกตลาดฝาท่อในประเทศไทยผ่านการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของสินค้าในเครือ Norinco ประเทศฝรั่งเศสที่มีประสบการณ์ด้านฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝา, ตะแกรง และตะแกรงระบายน้ำ

  ในระยะต่อมา เนื่องจากสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น จึงมีการเพิ่มเติมฐานการนำเข้าเป็นประเทศในแถบเอเชียเพื่อความสะดวกในการขนส่งและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยเลือกเฟ้นนำเข้าสินค้าจากบริษัทชั้นนำในแถบประเทศเอเชียตะวันออกที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีมาตรฐานสูง มีนวัตกรรมพร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอันสอดคล้องกับปณิธาน ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานสินค้าและเห็นถึงความแตกต่างที่โดดเด่นกว่าสินค้าฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำจากบริษัทอื่นๆ

  ดังนั้น การนำเสนอจึงไม่ได้นำเสนอเพียงสินค้าประเภทฝาท่อ ฝาแมนโฮล ฝาบ่อฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำเท่านั้น แต่เรายังเน้นการนำเสนอนวัตกรรมที่บริษัทได้คิดค้นขึ้นเพื่อเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เราดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ ตั้งใจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีความโดดเด่น สร้างความแตกต่าง ด้วยประสบการณ์ของเรา เราสัญญาว่าพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรง และตะแกรงระบายน้ำที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยต่อไป

 • ผ้ากันไฟกับสาระที่ควรรู้ให้เท่าถึงการณ์

  Posted on September 22nd, 2016 admin No comments

  ผ้ากันไฟถูกทอขึ้นมาจากเส้นใยซิลิก้าที่ยาวแบบต่อเนื่อง ดูผิวเผินจากภายนอก ผ้าซิลิก้าจะเหมือนกับผ้าใยแก้วทุกประการ แต่ถ้าพิจารณาดูให้ดีจะเห็นได้ว่าเส้นใยจากผ้าซิลิก้าจะละเอียดกว่า อีกทั้งการทอก็ดูจะแน่นกว่าผ้าใยแก้วอีกด้วย และเมื่อมีคนใช้ผ้ากันไฟลามเพิ่มมากขึ้นจึงต่างมีความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้นเช่นกันทั้งความเห็นที่ดีแลความเห็นที่ไม่ชอบหรือไม่อยากใช้งานตัวผ้ากันไฟนี้ แต่นั้นก็ไม่ใช่บทพิสูจน์ที่ถูกต้อง หากเราไม่เคยลองหรือได้สัมผัสกับสิง่นั้นเลยค่ะ

  2

  โดยหลักการในการดับไฟของผ้ากันไฟ คือการตัดออกซิเจนออกจากไฟ อย่างที่เราทราบกันแล้วว่าอ๊อกซิเจน เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการเกิดไฟ ถ้าไม่มีอ๊อกซิเจน ไฟก็จะดับ ถ้าเป็นสำหรับในงานก่อสร้างเรามักใช้ผ้ากันไฟ เพื่อกั้นประกายไฟจากทิศทางต่างๆ เช่น เมื่อทำงานบนที่สูงก็ใช้กันประกายไฟที่จะร่วงหล่นลงมาโดนวัสดุติดไฟ หรือเมื่อทำงานแนวราบก็ใช้ป้องกันสะเก็ดไฟกระจายออกไปโดนวัสดุติดไฟ เป็นต้น

  stico.com นั้นมีประสิทธิภาพสามารถช่วยป้องกันอันตรายจากเชื้อเพลิงแค่เพียงเบื้องต้นเท่านั้น เพราะไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าถ้าเพลิงไหม้หนักผ้ากันไฟคงไม่มีผลช่วยเหลืออะไรได้เลยเช่นกัน